Graviditet SV

Vad är ivf i.c.s.i - framgång och mer

Cirka femton procent av par rikstäckande lider av infertilitet frågor. Detta kan innebära att par som kämpar för att föreställa sig ett barn utan hjälp av en infertilitet klinik. Medan många människor har hört talas om infertilitetsbehandling IVF, känner väldigt få till IVF I.C.S.I.

Vad är IVF I.C.S.I?

I.C.S.I eller Intracytoplasmic spermie injektion förfaranden anses allmänt vara en av de mest grundläggande genombrott i reproduktiv medicin. Förfarandet är en valfri del av IVF-behandling. Det kan användas i fall där det finns spermier oegentligheter. En enda spermie injiceras direkt in i ägget. Resulterande embryot är sedan transplanteras in i livmodern. Denna metod för befruktning kan vara att föredra i fall där spermierna kan ha svårt reser till ägget eller tränga in i ägget yttre lager.

När rekommenderas I.C.S.I?

Generellt finns det inga särskilda kriterier att bestämma användningen av I.C.S.I. Din infertilitet klinik kan rekommendera I.C.S.I i fall såsom;

• Onormalt formade spermier, vilket orsakar dålig motilitet.

• Ett särskilt lågt spermieantal

• Spermier som kan samlas in men kan inte vara utropade på vanligt sätt

• Erectile eller utlösning frågor exempelvis dem som lider av ryggmärgsskador eller diabetiker

Dock kan din fertilitetsklinik bara rekommendera I.C.S.I i fall där manlig infertilitetsproblem är svår.

Andelen framgångsrika I.C.S.I?

I.C.S.I förfaranden anses generellt har en fast skattesats på framgång. Dock kan framgång bero mycket på flera andra faktorer. Detta kan inkludera svårighetsgraden av din infertilitet problem. I allmänhet kan graden av framgång för I.C.S.I beror på den specifika teknik som används och kunskapsnivån för vårdpersonal deltar. I.C.S.I IVF anses ha en högre grad av framgång än IVF ensam för ett antal skäl. Det kan med framgång användas i fall där det finns mycket få ägg som har producerats för skörd. I.C.S.I kan tillåta ett större antal ägg att befruktas och öka antalet potentiella embryon för implantation. I fall där äggkvaliteten är hög, är framgång mycket positivt. I fall där äggen är av låg kvalitet, kan graden av framgång dock lägre. Den främsta anledningen varför par kan välja I.C.S.I är det öka antalet livskraftiga embryon som görs tillgängliga för implantation.

Skulle I.C.S.I vara lämplig för alla fall av infertilitet?

Detta kan bero mycket på orsaken till infertilitet. I fall kan där IVF anses, om spermier är låg eller medicinering har inte uppmuntrat produktion av en tillräckligt hög avkastning av ägg, I.C.S.I rekommenderas.

Om du är orolig för din fertilitet och din förmåga att föreställa sig ett barn, kan du utnyttja consulting en infertilitet klinik. Medan IVF I.C.S.I inte kanske är den ursprungliga rekommenderas behandling, är det viktigt att bekanta dig kommer alla tillgängliga alternativ. Detta gör att du kan ha all information som behövs för att fatta ett välgrundat beslut när framåt.